Zwierzęta hodowlane HYPOR

Hypor jest jednym z wiodących światowych dostawców genetyki świń. Zaangażowany w dostarczanie doskonałej genetyki, która wspiera rentowność w łańcuchu wartości wieprzowiny. Hodowla jest naszą pasją i rdzeniem naszej firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby przekraczać oczekiwania. Wspieramy Twój biznes dzięki zespołowi uznanych w branży profesjonalistów z doświadczonymi i praktycznymi poradami.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img

Hypor Libra

https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img

Hypor Maxter

img

Hypor Magnus

Loszki

Hypor Libra
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Hypor Libra to locha o najdłuższym okresie użytkowania w branży, odznaczająca się najwyższą stabilnością i niewielkimi potrzebami w obszarze zarządzania. Została wyhodowana w sposób, który umożliwia uzyskanie jednorodnych prosiąt o wysokiej jakości, które staną się cennymi okazami w końcowym okresie tuczu.

Korzyści

https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Okres użytkowania Hypor Libra charakteryzuje się długim okresem użytkowania, ma mocne nogi i racice oraz wyższą przeżywalność, co oznacza, że dłużej pozostaje w stadzie, gwarantując wysoki zwrot inwestycji.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Większa zdolność odsadzani Hypor Libra ma 16 funkcjonalnych strzyków, aby zapewniać odpowiednią ilość siary i mleka, dzięki czemu może dostarczyć łącznie 16 urodzonych prosiąt, 15 żywych i 14 odsadzonych.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Doskonała efektywność reprodukcyjna Hypor Libra oferuje stałą korzyść w obszarze efektywności reprodukcyjnej, co pozwala uzyskać lepszą produktywność ogólną w gospodarstwie.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Duża masa urodzeniowa Hypor Libra regularnie rodzi prosięta o wysokiej jakości ze średnią masą urodzeniową wynoszącą 1,5 kg. W miocie jest niewiele małych świń.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Jednorodne mioty Jednorodna i duża masa urodzeniowa zapewnia pomyślny rozwój prosiąt i duży dostęp do strzyków.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Wysoka przeżywalność Zwycięska kombinacja odpowiedniej liczby funkcjonalnych strzyków oraz zdolności wykarmienia potomstwa sprawia, że Hypor Libra dostarcza ciężkie prosięta o wysokiej jakości, co przekłada się na ich wyższą przeżywalność.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Szybko rosnące i efektywne Hypor Libra osiąga doskonałe wyniki w obszarach reprodukcji i tuczu, dostarczając prosięta, które rosną szybko w sposób efektywny pod względem żywieniowym.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Jednorodne od momentu odsadzenia do końcowego okresu tuczu Hypor Libra zapewnia prosięta o wysokiej jakości, które zachowują jednorodną wagę przez całe życie, co przekłada się na optymalizację przepływu prosiąt w okresie od odsadzenia do ukończenia tuczu.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Więcej pełnowartościowych świń w końcowym okresie tuczu Prosięta o wysokiej jakości dostarczane przez lochy Hypor Libra mogą stać się pełnowartościowymi świniami w końcowym okresie tuczu, zapewniając efektywne wykorzystanie środków na chów świń.

Knury

Hypor Maxter
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Hypor Libra to locha o najdłuższym okresie użytkowania w branży, odznaczająca się najwyższą stabilnością i niewielkimi potrzebami w obszarze zarządzania. Została wyhodowana w sposób, który umożliwia uzyskanie jednorodnych prosiąt o wysokiej jakości, które staną się cennymi okazami w końcowym okresie tuczu.

Korzyści

https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Duża masa urodzeniowa Prosięta od knurów Hypor Maxter mają średnią masę oproszeniowa 1,5 kg. Bardzo niewiele osobników w miocie ma niską masę.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Jednorodne mioty Prosięta Hypor Maxter pozwalają osiągnąć sukces dzięki połączeniu jednorodnych miotów z dużą masą oproszeniowa.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
„Boom prosiąt” Hypor Maxter to gwarancja „boomu prosiąt” dzięki większej łącznej liczbie oproszeń, z wskaźnikiem żywo urodzonych i odstawionych prosiąt wynoszącym +0,5–1,0.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Więcej cykli w roku Hypor Maxter to jedne z najszybciej rosnących świń Piétrain na świecie. Mniejsza liczba dni w oborze przekłada się na większą liczbę cykli w roku.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Jednorodne od momentu odsadzenia do końcowego okresu tuczu Świnie Hypor Maxter są jednorodne od momentu odsadzenia do końcowego okresu tuczu, co pozwala poprawić ogólny wynik i uzyskać bardziej przewidywalne daty zakończenia tuczu.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Więcej pełnowartościowych świń w końcowym okresie tuczu Hypor Maxter pozwala uzyskać więcej pełnowartościowych świń w końcowym okresie tuczu, co przekłada się na lepsze wykorzystanie pracy i zasobów.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Dopasowanie do różnych zestawień wymogów Cechy tusz świń Hypor Maxter spełniają wymogi z różnych zestawień na całym świecie, zapewniając większy dochód producentom.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Jednorodne cechy tuszy Jednorodność tusz jest wysoka, dzięki czemu zapewnia producentom większy dochód, a przetwórcom produkt o stabilniejszych cechach do sprzedaży.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Niższa utrata masy Hypor Maxter pozwala osiągnąć tusze z niższą utratą masy, co jest korzystne dla przetwórców i konsumentów.
Hypor Magnus
img
Hypor Libra to locha o najdłuższym okresie użytkowania w branży, odznaczająca się najwyższą stabilnością i niewielkimi potrzebami w obszarze zarządzania. Została wyhodowana w sposób, który umożliwia uzyskanie jednorodnych prosiąt o wysokiej jakości, które staną się cennymi okazami w końcowym okresie tuczu.

Korzyści

https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Duża masa urodzeniowa Hypor Magnus regularnie zapewnia prosięta wysokiej jakości ze średnią masą oproszeniową wynoszącą 1,5 kg. W miocie 96% prosiąt waży ponad 1 kg.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Jednorodne mioty Połączenie wysokiej masy urodzeniowej i jednorodnych miotów pozwala osiągnąć sukces już na etapie karmienia przez lochę i przez cały okres tuczu.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Żywotne prosięta w momencie odsadzania Prosięta wysokiej jakości od ojców Hypor Magnus mają wysoką masę oproszeniową, która utrzymuje się do odsadzenia, kiedy prosięta są ciężkie i żywotne, co poprawia ich zdolność do radzenia sobie z odstawieniem od lochy.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Solidny wzrost Świnie Hypor Magnus charakteryzują się dobrym wzrostem w różnych warunkach, co poprawia ogólną wydajność w oborze i zapewnia solidne wyniki.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Przyrost czystej tkanki dzięki większej wadze Hypor Magnus pozwala osiągnąć docelową wagę w momencie uboju w sposób efektywny, zapewniając przewagę konkurencyjną na rynku.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Więcej pełnowartościowych świń w końcowym okresie tuczu Więcej świń Hypor Magnus dociera na rynek docelowy, co przekłada się na lepszą efektywność wykorzystania zasobów.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Większa wydajność mięsna Hypor Magnus zapewnia większą wydajność mięsną tusz, co przekłada się na większy dochód producenta i przetwórcy.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Cechy tuszy zgodne z różnymi wymogami rynkowymi Świnie Hypor Magnus są wszechstronne i mogą spełniać lub przekraczać wymogi dotyczące cech zawarte w różnych zestawieniach.
https://feedstar.wombatcloud.com/wp-content/themes/FeedstarTheme/img
Pożądana jakość mięsa Hypor Magnus regularnie spełnia lub przekracza wyznaczniki najwyższej jakości mięsa bez uszczerbku dla efektywności produkcyjnej.

Zainteresowały Cię nasze produkty?