BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest: Feedstar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej 6 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000508372, o kapitale zakładowym 6 700,00 zł., NIP 5291803627 , REGON 147224978

Sprzedający oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności hurtowni Internetowej www.feedstar.pl są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich modyfikacji. Klienci mają również prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania ich danych osobowych lub całkowitego usunięcia ich z bazy hurtowni www.feedstar.pl .

Skuteczne złożenie zamówienia w sklepie www.feedstar.pl wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami), jednocześnie rejestrując się klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez właściciela sklepu, w tym na zbieraniu opinii na temat Sklepu oraz produktów za pomaca serwisów m.in. ceneo.pl, opineo.pl

Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www.feedstar.pl oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: 

imię i nazwisko;
adres zamieszkania;
adres dostawy;
adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
numer telefonu.

Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności operatorowi pocztowemu, firmie kurierskiej lub operatorowi płatności. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

Administrator wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać do nas odpowiednią informację mailową na adres biuro@feedstar.pl

Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu.

Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać do nas informacje na adres e-mail biuro@feedstar.pl

INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH

Wraz z dostępnością strony internetowej biuro@feedstar.pl gromadzone są informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP w postaci logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych. 

PLIKI COOKIES

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. “cookies”) na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe. Feedstar.pl przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

 • Konfiguracji serwisu, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie: utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), ; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • Zapamiętania lokalizacji użytkownika: poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiają dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • Świadczenia usług reklamowych: dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA] 
  • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
  • ceneo.pl
 • rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
  • Google.com – [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • realizacji płatności:
  • https://poland.payu.com/ [administrator cookies: PayU S.A.]
  • https://www.przelewy24.pl/ [administrator cookies: PayPro SA.]
 • wysyłki mailingu
  • soteshop.pl

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679   z   27 kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Feedstar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Królewskiej 6 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000508372, o kapitale zakładowym 6 700,00 zł., NIP 5291803627 , REGON 147224978
 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?
  Prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biuro@feedstar.pl

 2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Feedstar?
  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:

  • umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Hurtowni, z łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Feedstar;
  • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez  Feedstar działalności;
   realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności feedstar;
  • obsługi reklamacji przez Feedstar, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;


   Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
   Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Feedstar, którym jest:

  • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Feedstar lub usług bądź towarów osób trzecich;
  • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Feedstar obowiązków wynikających z przepisów prawa).

   W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona.Feedstar będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.
 1. Czy podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest niezbędne?
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, a tym samym, aby móc świadczyć usługę, dokonać sprzedaży towaru. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł/a korzystać z usług świadczonych przez Feedstar.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

 2. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Feedstar w zakresie przetwarzanych danych?
  Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Feedstar Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 3. W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:
  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

 4. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
  Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz Feedstar usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

 5. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
  Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:
  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  archiwizacyjnych,
  maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

  Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym Feedstar zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  Profilowanie danych osobowych przez Feedstar polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.